0

УНФ SERVIO BackOffice для ведення управлінського обліку

УНФ SERVIO BackOffice є галузевої надбудовою для конфігурації «1С:Підприємство». Управління невеликою фірмою для України" і дозволяє вести управлінський облік, облік складу (ів) громадського харчування на підприємствах сфери послуг. Даний програмний комплекс має інтерфейси обміну даними з програмним забезпеченням фронт-офісу SERVIO HMS, SERVIO POS і обмін інформацією з бухгалтерською програмою «1С:Підприємство». Дане рішення забезпечує ведення наскрізного управлінського обліку по всіх організаціях, що входять в компанію, або по кожній організації.

Функціональні можливості:

 •     формування меню, прайс-листів
 •     ведення калькуляційних і технологічних карт
 •     ведення обліку напівфабрикатів
 •     формування довідника замін
 •     формування відповідних документів за фактом продажу товарів, послуг - документи по виробництву, реалізації товарів і послуг, актів виконаних робіт
 •     контроль собівартості і націнки
 •     формування документів про отримання грошових коштів від точок продажів з розбивкою по своїх підприємствах
 •     отримання звітності, в т.ч. АВС-аналіз, P & L


Загальні функціональні можливості УНФ:

Маркетинг і продажi
УНФ підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками.

Роздрібні продажі
УНФ може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках. Підтримується формування і друк етикеток і цінників.

Постачання і закупівлі
УНФ забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства. Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах: про наявність незабезпечених потреб в товарно-матеріальних запасах, роботах і послугах, про фактичні закупівлі, про відкриті замовленнях постачальникам і замовленнях на виробництво.

Запаси і склад
Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації - оприбуткування та списання запасів. Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені додаткові можливості (роздільний облік запасів, облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір і т. Д.), А також партій запасів, облік в розрізі осередків місць зберігання (зони, стелажі, полиці і т . п.), переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби), резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців), облік запасів в розрізі ВМД, використання ордерної схеми уч ета запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери), друк етикеток і цінників)

Роботи, послуги, виробництво
УНФ підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг.

Грошові кошти
УНФ дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.

 •     облік руху грошових коштів в касі і на банківських рахунках,
 •     оформлення первинних документів по банку і касі,
 •     розрахунки з підзвітними особами,
 •     формування платіжного календаря,
 •     інтеграція з системою "клієнт-банк".


Зарплата і персонал
УНФ підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, які працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і управлінський розрахунок заробітної плати співробітників підприємства. Нарахування регламентованої заробітної плати та розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці рекомендується виконувати за допомогою програми "1С: Бухгалтерія 8 для України".

Майно
УНФ забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) - основних засобів і нематеріальних активів організації (розрахунок амортизації, продаж та списання).

Фінанси
У програмі «1С: Підприємство». Управління невеликою фірмою для України" реалізована можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проведень документів.

Аналітичні можливості
Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію по всім розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань, а також зберігати власні настройки звітів.

Налаштування параметрів обліку
В процесі настройки здійснюється:

 •     реєстрація інформації по організаціям підприємства,
 •     реєстрація структури підприємства підрозділів, складів,
 •     настройка параметрів обліку,
 •     настройка сервісних функцій,
 •     введення початкових даних за розділами обліку.


Інтеграція з «1С:Підприємство»
Обмін даними з програмою «1С:Підприємство»


Рекомендовані товари

Підтримка клієнтів

Комплексні рішення з автоматизації та оптимізації підприємств сфери послуг

Залишилися питання?